בית סקופים וחדשות פרופסור מבר אילן תובע להקים ועדת חקירה לרצח רבין לטהר את שם האוניברסיטה והימין .

פרופסור מבר אילן תובע להקים ועדת חקירה לרצח רבין לטהר את שם האוניברסיטה והימין .

על ידי אבי זלינגר

ר מוטי קידר מבהיר את עמדתו על רצח רבין וקורא להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשות משפטן שאיננו שופט .

בפוסט שפרסם אודות רצח רבין קובע ד”ר קידר כי נתונים רבים אינם מתיישבים עם הגרסה הרשמית ומתווה את הדרך הנכונה שתוביל אל האמת.

עמדתי לגבי חקירת רצח רבין:
לצערי הרב, יש יותר מדיי דברים (חפצים, מסמכים ועדויות) שלא מסתדרים עם הגרסה הרשמית. על פי שיטת המשפט בישראל, כשנאשם מודה באשמה אין צורך ב”שלב ההוכחות”, ואכן לא הייתה חקירה אחת כוללת שהקיפה את כל אירוע הרצח. וועדת השופט שמגר בחנה רק את כשלי האבטחה. העדר חקירה כוללת פתח את הפתח לתיאוריות לשמועות רבות.
מה שאני דורש הוא רק את האמת, את כל האמת ושום דבר חוץ מהאמת, ולתחושתי, רבים מאוד במדינת ישראל דורשים דרישה דומה. 

כדי להגיע אל האמת יש להקים וועדת חקירה ממלכתית בראשות משפטן בכיר שאיננו שופט שתחקור את כל הדברים הקשורים לרצח, בעשרה תנאים עיקריים:
1. לוועדת החקירה יהיה מנדט לחקור כל דבר שנראה לה קשור לרצח, לפניו ואחריו ללא מגבלת זמן, ולתפוס כל מוצג ומסמך שתראה לנכון.
2. כל החומר המצוי בגנזך המדינה ובמקומות אחרים ייפתח בפני הוועדה.
3. הוועדה תכלול מומחים בשטחים רלוונטיים: בליסטיקה, רפואה וכד’, ותיעזר במומחים כאלו.
4. לוועדה תהיה סמכות לזמן עדים ולהעידם גם בעל כורחם.
5. לוועדה יהיה תקציב שיאפשר להביא אנשים מחו”ל כדי להעיד בפניה.
6. כל מי שיופיע בפני הוועדה יהנה מחסינות מוחלטת (כמו שהיה בפרשת קו 300). (אפשרות: מי שידרוש להעיד בפני הוועדה מאחורי פרגוד באופן שלא יחשוף את זהותו – הוועדה תשקול זאת. במקרה כזה יינתן לעד כינוי.)
7. כל מסמכי הוועדה יהיו פתוחים ושום דבר לא יוכנס לחיסיון.
8. כל דיוני הוועדה יהיו פתוחים לקהל ו/או יועברו בשידור ישיר באתר הוועדה באינטרנט.
9. אם תהיה מחלוקת בוועדה לגבי מסקנות החקירה, יפורסמו כל הדעות.
10. אחרי פרסום דוח וועדת החקירה ומסקנותיה תינתן לכל אדם אפשרות להופיע בפניה ולהעיר על מסקנותיה. (אפשרות: להעיר בכתב בלבד על מסקנותיה) הוועדה תתייחס בענייניות להערות שתגענה אליה מהציבור.

דרישה ציבורית רחבה תחייב את רשויות המדינה להקים וועדת חקירה כזו. להערות הציבור אודה.

כתבות דומות

השאר תגובה